Умови користування сайтом

Луцьк Реклама – вебпортал для об’єднання власників рекламних площ та замовників реклами. На сайті представлені усі можливі рекламні майданчики: білборди, сітілайти, відеоекрани, журнали та газети, групи в соцмережах, Telegram-канали, радіо, телебачення, сайти, блоги, реклама на транспорті тощо. Сайт дуже зручний, адже саме тут можна знайти інформацію про усі медіаплощі країни та всього лиш за кілька хвилин замовити розміщення своєї реклами.

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Дані УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ встановлюють правила використання сайту lutskreklama.com (далі – «Сайт»), права та обов’язки Користувачів та є Угодою між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА» (надалі «Товариство») та Третьою особою (далі –  «Користувач»), яка акцептувала цю оферту, розміщену в мережі Інтернет за адресою: https://lutskreklama.com/terms-conditions про наступне:

 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

САЙТ – інтернет-ресурс, як сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://lutskreklama.com, що належить ТОВ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА», призначений для розміщення та обміну інформацією.

ТОВАРИСТВО – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА» (ЕДРПОУ 41684952) – власник Сайту, яке визначає умови та порядок надання ним сервісів, порядок використання та принципи роботи функцій інтернет-ресурсу. 

АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ – особи, уповноважені Товариством на здійснення управління Сайтом та інших дій, пов’язаних  з його використанням. Адміністрація Сайту діє від імені власника Сайту, якщо інше не зазначено окремо. 

КОНТЕНТ – матеріали, включаючи, але не обмежуючись, фотоматеріали, ілюстрації, зображення та програмні коди, тексти, графіка, мультимедіа, музичні та літературні твори, аудіовізуальні твори, фонограми, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інтерфейси, в тому числі візуальні інтерфейси, найменування товарних знаків, логотипів, та інші об’єкти, які розміщено на Сайті для інформування про пропонований перелік послуг.

КОРИСТУВАЧ – будь-яка особа, яка акцептувала дану Угоду з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи. 

СЕРВІС – комплекс безоплатних або платних послуг Сайту, які можуть бути отримані Користувачем на умовах, в спосіб та у порядку,  що регламентуються Угодами Сайту.

ФУНКЦІЇ САЙТУ – це властивості (інструменти) Сайту, за допомогою яких Користувачі можуть використовувати сервіси Сайту, розміщувати пропозиції рекламних послуг або організувати власний медіаплан рекламного розміщення завдяки замовленню послуг, розміщених на Сайті, отримувати та надсилати повідомлення і т.д. 

РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА – встановлений порядок дій, після виконання яких Користувачу присвоюються  статус оператора послуг, індивідуальні пароль і логін.

АККАУНТ – це профіль відвідувача Сайту, що дозволяє Користувачу перейти в статус зареєстрованого Користувача – оператора послуг. До аккаунту прив’язана інформація, що відноситься до конкретного Користувача-оператора послуг, в тому числі його персональні та ідентифікуючі дані, налаштування роботи з Сайтом, інформація, пропозиції та матеріали розміщені самим Користувачем.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ – розділ Сайту, доступний Користувачу після реєстрації, який містить історію використання сервісів Сайту й за допомогою якого Користувач здійснює управління своїм аккаунтом та особистими даними, розміщення пропозицій на Сайті, відправлення та одержання особистих повідомлень, інформації чи матеріалів та інші дії, пов’язані з використанням Сайту.

УГОДА – ця угода з усіма доповненнями та змінами.

ЗМІСТ – увесь контент, включаючи, крім іншого, бази даних, загальний вигляд, дизайн, структуру, вибір, координацію, зовнішній вигляд Сайту, загальний стиль і розташування даного змісту, що входить до складу Сайту. 

УГОДИ САЙТУ – дана Угода, Угода про конфіденційність, Договір публічної оферти про надання послуг та будь-які інші угоди та правила, розміщені Товариством на Сайті.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Угода встановлює правила, порядок та умови використання сервісів та функцій Сайту, а також інформації, яка доступна на ньому, принципи його роботи в цілому.

2.2. Всі відносини, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано в самій Угоді.

2.3. Ця Угода є письмовою публічною пропозицією (офертою) Товариства для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.

2.4. На підставі цієї Угоди Користувач вправі скористатися безкоштовним сервісом Сайту із організації власного медіаплану, для чого забронювати необхідне рекламне розміщення та/або отримання рекламних послуг, розміщених на Сайті, у необхідному обсязі за видом та в зручний для нього час, які отримати від оператора відповідних послуг відповідно до умов бронювання після передоплати їх повної вартості згідно отриманого за результатом бронювання рахунку за цінами, що зазначені на Сайті для таких послуг, або додатково, після реєстрації на Сайті та акцепту Договору публічної оферти на сторінці _______________,  скористатися платним сервісом Сайту, а саме: отримати статус оператора послуг та розмістити на Сайті пропозиції рекламного розміщення за переліком надаваних послуг в спосіб та на умовах акцептованої угоди.

2.5. Використання Сайту дозволено тільки Користувачам, які приймають всі умови цієї Угоди, Угоди про конфіденційність, яка розміщена на сторінці Сайту https://lutskreklama.com/privacy-policy, а за потреби – додатково ще й інших Угод Сайту.

2.6. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, особа автоматично дає свою згоду бути зв’язаною умовами Угоди з Товариством. Якщо особа не згідна з умовами Угоди (повністю або частково), то особі не надається статус і права Користувача і тим самим забороняється використовувати сервіси Сайту, а також будь-яку інформацію, розміщену на Сайті.

2.7. Отримуючи доступ до сервісів, контенту та/або змісту Сайту, Користувач вважається приєднаним до цієї Угоди. Використання Сайту будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його функціональних можливостей включаючи, але не обмежуючись вчиненням Користувачем будь-якої з нижчеперелічених дій як:

 • перегляд розміщеного на сайті контенту;
 • реєстрація та/або авторизація на сайті;
 • відтворення з сайту будь-якого контенту, включаючи, але не обмежуючись таким як: фотоматеріали, ілюстрації, тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо та відеофайли, відомості та/або інша інформація;
 • використання будь-якого сервісу, або функції Сайту незалежно від проходження реєстрації та/або авторизації 

є беззаперечним схваленням (акцептом) цієї Угоди. 

Угода вважається акцептованою з моменту вчинення будь-якої з перелічених вище дій. 

Ця Угода може бути схваленою тільки в повному обсязі. Часткова відмова від виконання умов Угоди не допускається.

2.8. Скориставшись кожною із зазначених вище можливостей по використанню Сайту особа підтверджує, що ознайомилася з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання Сайту, його сервісів й функцій, та приймає всі її умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень; ознайомилася  з умовами Угоди про конфіденційність та приймає всі її умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень; зобов’язується дотримуватись умов акцептованих Угод, або припинити використання Сайту, його сервісів та функцій.

2.9. Умови Угоди поширюються на всіх Користувачів Сайту: як на Користувачів, які не мають аккаунту (незареєстрований Користувач), так і на Користувачів, які пройшли реєстрацію на Сайті та мають будь-який аккаунт з доступних видів. Під аккаунтом розуміється сукупність інформації про Користувача і даних авторизації (логін, пароль).

2.10. Користувач не має права використовувати Сайт, не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

2.11. Якщо закон країни проживання чи перебування Користувача забороняє використовувати сервіси або функції Сайту з яких-небудь причин, Користувач повинен утриматися від використання Сайту, а якщо продовжує ним користуватися, то робить це на свій ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови Угоди залишаються в силі.

2.12. Обов’язковою умовою отримання платного сервісу Сайту є реєстрація Користувача на Сайті, яка є безкоштовною. Технічні, організаційні та комерційні умови придбання послуг платного сервісу Сайту, в тому числі пов’язаних із цим його функціональних можливостей, доводяться до відома Користувачів шляхом окремого розміщення на Сайті та регулюється угодою про їх надання. 

2.13. Акцептуючи цю Угоду Користувач дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Сайт, його сервіси та функції. Якщо Користувач не бажає отримувати зазначену в цьому пункті інформацію, він повинен звернутися з проханням про скасування інформування шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну адресу Товариства, розміщену на Сайті.

2.14. Акцептуючи цю Угоду Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що Товариство та/або Адміністрація Сайту не дає жодних запевнянь або гарантій того, що Сайт не містить дефекти, віруси або інші шкідливі компоненти. У зв’язку із чим, Товариство та/або Адміністрація Сайту не буде нести відповідальності за збитки або втрати Користувача, які можуть бути викликані зломом даного Сайту, або проникненням в комп’ютерні системи Товариства.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ САЙТУ

3.1. Сайт – це платформа, що створена для об’єднання пропозицій власників рекламних медіаактивів, які пройшли реєстрацію на Сайті та отримали статус оператора послуг із попитом користувачів – потенційних клієнтів – споживачів таких послуг. 

3.2. Товариство надає можливість зареєстрованим Користувачам, як операторам послуг, розміщувати на Сайті пропозиції із надання рекламних послуг. Користувач, акцептуючи цю Угоду підтверджує власне усвідомлення та свою згоду із тим, що кожна із розміщених операторами послуг на Сайті пропозиція є письмовим публічним договором, який вважається укладеним між Оператором послуги, який є її виконавцем, з однієї сторони та Користувачем, замовником такої послуги, з іншої сторони та юридично зобов’язуючим виключно для відповідних Сторін з моменту здійснення Користувачем – Замовником послуги оплати такої послуги згідно з отриманим за результатом її замовлення на Сайті рахунку за цінами, що зазначені на Сайті для відповідної послуги. 

3.3.  Акцептуючи цю Угоду Користувач усвідомлює, що розміщення пропозицій рекламних послуг на Сайті здійснюється безпосередньо операторами таких послуг – зареєстрованими Користувачами й відповідальність за їх умови та контент, включаючи, крім усього іншого, текст, документи, зображення, ілюстрації, аудіо та відеозаписи, ціни лягає виключно на оператора відповідної послуги. Це означає, що не Товариство чи Адміністрація Сайту, а зареєстрований Користувач-оператор послуги, що завантажує, розміщує, або надає будь-яким іншим способом через даний сайт інформацію про пропоновані ним послуги несе повну відповідальність за весь призначений для користувачів контент. 

3.4. Товариство та Адміністрація Сайту не несе відповідальність, а також не контролює, не підтверджує і не гарантує належне та повне виконання послуги відповідно до умов пропозиції її оператором, не підтверджує і не гарантує точність, цілісність, актуальність та об’єктивність або якість контенту, розміщеного за допомогою даного Сайту. Товариство не контролює розміщення оператором послуги контенту на даному Сайті в кожному окремому випадку. Тим не менш, акцептуючи цю Угоду Користувач розуміє і приймає той факт, що Товариство залишає за собою право переглядати, видаляти або редагувати будь-яку частину такого контенту, яка, на думку Товариства чи Адміністрації Сайту, порушує умови цієї Угоди, а також може бути розцінена як така, що завдає шкоди, що ображає, або загрожує безпеці інших осіб. 

Зокрема, забороняється розміщувати пропозиції із призначеним для Користувача контентом, який: пропагує ненависть, агресивні дії або фізичне насильство будь-якого типу стосовно групи осіб або окремої особи, містить образливу, загрозливу, порнографічну, що дискредитує або наклепницьку інформацію, або порушує авторське право, право на володіння торговою маркою або інше право на інтелектуальну власність іншої особи. 

3.5. Акцептуючи цю Угоду Користувач погоджуєтеся з тим, що він самостійно оцінює і приймає всі ризики, пов’язані з акцептом пропозиції рекламних послуг від їх оператора, включаючи ризики, пов’язані з точністю, повнотою або придатністю до використання отриманих за результатом послуг. 

3.6. Розміщуючи призначений для Користувачів контент на даному Сайті, зареєстрований Користувач підтверджує, що:

 • володіє правом власності на весь розміщений та призначений для Користувачів контент, або є уповноваженим ліцензіатом;
 • розміщення призначеного для Користувачів контенту не порушує договір із третьою особою; 
 • розміщення будь-якого користувацького контенту не порушує право на володіння торговою маркою, авторського права, патенту, або будь-якого іншого права на інтелектуальну власність третьої особи, а також чинних законів або норм законодавства України;
 • надає Товариству безстрокову, невиключну, безоплатну, субліцензовану по всьому світу ліцензію на використання, відтворення, збут, зберігання, поширення, публічний і приватний показ, передачу, публічне і окреме подання, пересилання, створення складальної роботи (на основі даного контенту) і просування будь-яким відомим в теперішній час, або розробленим в майбутньому, способом в редакційних, комерційних, рекламних або інших цілях.

3.7. Користувач визнає і погоджує, що Товариство та Адміністрація Сайту не повинні переглядати пропозиції рекламних послуг та їх контент, що завантажені на Сайт, і не несуть відповідальності за відповідні, їх контент або умови. Товариство має право на свій розсуд, прийняти або відхилити, видалити або перемістити будь-які пропозиції, або їх зміст, що завантажені на Сайт. Якщо зареєстрований Користувач опублікує пропозицію рекламних послуг, використовуючи ім’я іншого Користувача, відповідальність за такі дії та їх зміст Товариство або Адміністрація Сайту не несе.  

3.8. У разі наявності у Користувача сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі з розміщення пропозиції або її змісту чи надання доступу до неї, Товариство рекомендує йому утриматися від здійснення таких дій. 

3.9. Дозволяється посилатися на зміст Сайту з метою огляду, критики та іншого за умови, що посилання супроводжується вказівкою URL джерела.

3.10. Адреса електронної пошти, присутня на Сайті може бути використана виключно для контактів з Товариством і не в якому іншому випадку. 

3.11. Повний доступ до Сайту, розміщення пропозиції послуг через Сайт, ознайомлення з більш повною інформацією про інших Користувачів, відправка повідомлень, розміщення інформації, коментарів тощо можливий лише для зареєстрованого Користувача, який створив аккаунт та отримав статус оператора послуг.

Реєстрація Користувача дозволяє ідентифікувати конкретну особу і є обов’язковою умовою для розміщення послуг на Сайті, використання платного сервісу Сайту та пов’язаних із цим функцій інтернет-ресурсу. Після успішного проходження реєстрації та акцепту Договору публічної оферти про надання послуг для Користувача автоматично створюється аккаунт і надається доступ до Особистого кабінету.

3.12. Надана Користувачем при реєстрації адреса електронної пошти і вибраний пароль є засобами його ідентифікації на Сайті. Користувач самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії, що здійснюються з його аккаунта. Товариство не несе жодної відповідальності за збереження даних, що дозволяють користуватися створеним Користувачем аккаунтом на Сайті. Всі дії, які вчинені з використанням аккаунта Користувача, вважаються здійсненими ним особисто чи за його згодою. 

3.13. Після реєстрації Користувач може:

3.13.1. здійснювати управління своїм аккаунтом та особистими даними, відправлення та одержання особистих повідомлень, інформації чи матеріалів та інші дії, пов’язані з використанням сервісів  та функцій Сайту;

3.13.2. здійснювати відправлення та одержання особистих повідомлень, інформації чи матеріалів та інші дії, пов’язані з використанням сервісів  та функцій Сайту.

3.14. Сайт надається Товариством «як є». Товариство не гарантує відповідність Сайту цілям та очікуванням Користувача, його безперебійну і безпомилкову роботу та не несе відповідальність за можливі затримки та збої у його функціонуванні як в цілому, так і окремих його сервісів або функцій, за невірну або невчасну доставку інформації до Користувача, а також за досягнення очікуваного результату Користувачем у зв’язку із використанням Сайту та його сервісів.

3.15. Сайт містить посилання на інші сайти, розміщені в мережі Інтернет. Користувач визнає та погоджується з тим, що Товариство не несе жодної відповідальності за доступність та зміст цих сайтів, а також за будь-які наслідки, пов’язані  з їх використанням.

3.16. Користувач приймає положення про те, що Сайт та увесь його контент, або будь-яка його частина, можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Товариство не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку із такою рекламою. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) Адміністрацією Сайту та/або Товариством.

3.17. Користувач згоден з тим, що Товариство не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем, або його правонаступниками, у зв’язку із будь-якими можливими, або тими, що виникли, втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким контентом та/або змістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, послугами або сервісами доступними на Сайті, або продуктами та послугами, що отримані через зовнішні сайти, в тому числі внаслідок контактів Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на сайті інформацію, або посилання на зовнішні ресурси.

3.18. Товариство залишає за собою право обмежувати доступ до різних областей даного Сайту, або до всього Сайту, на розсуд Адміністрації Сайту, або у зв’язку із проведенням технічних робіт на Сайті.  

 1. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

4.1. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

4.1.1. При здійсненні реєстрації вказувати і розміщувати тільки достовірну та актуальну інформацію про себе з питань, запропонованих у формі реєстрації, в тому числі своє ім’я і прізвище. У разі реєстрації юридичної особи надати достовірну  і актуальну інформацію про юридичну особу  з питань, запропонованих у формі реєстрації, в тому числі її справжню назву;

4.1.2. Підтримувати зазначену при реєстрації інформацію в актуальному стані через Особистий кабінет Користувача на Сайті;

4.1.3. Не реєструватися під вигаданими іменами, а також не реєструватись від імені інших осіб – Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та відсутність претензій третіх осіб до такої інформації;

4.1.4. Реєструвати не більше одного аккаунта від свого імені – множинна реєстрація аккаунтів одним Користувачем заборонена;

4.1.5. Не використовувати автоматичні та автоматизовані засоби реєстрації нових користувачів (роботів, ботів, скрипти і т.п.);

4.1.6. Негайно інформувати Адміністрацію Сайту та/або Товариство про несанкціонований доступ до налаштувань його аккаунта, про несанкціонований доступ та/або використання його пароля і логіна;

4.1.7. Не надавати доступ іншим особам (у тому числі зареєстрованим) до налаштувань свого аккаунта, а також не здійснювати будь-які інші дії, які можуть послабити безпеку аккаунту. Користувач несе повну відповідальність за збереження пароля, самостійно обираючи спосіб його зберігання;

4.1.8. Використовувати Сайт тільки в цілях, що не суперечать Угодам між Користувачем та Товариством, чинному законодавству України і принципам розумності та моралі;

4.1.9. Не робити дій, які можуть розглядатися, як порушення законодавства України, або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів сайту, а також дій спрямованих на заплямування репутації Товариства;

4.1.10. Не використовувати цей Сайт, щоб копіювати, зберігати, розміщувати, передавати, використовувати, публікувати або поширювати будь-який матеріал, який складається з (або пов’язаний з) будь-яким шпигунським, вірусним програмним забезпеченням, троянським конем, черв’яком, клавіатурним шпигуном, руткітом, або іншим шкідливим програмним забезпеченням;

4.1.11. У разі замовлення послуг та сервісів – оплатити їх своєчасно та у повному обсязі.

4.1.12. Не проводити будь-які систематичні, ручні або автоматизовані процеси, або діяльність зі збору даних, в тому числі видобуток даних, вилучення даних та/або збір даних, які присутні на Сайті, або перебувають в індексі пошукових систем;

4.1.13. Не використовувати цей Сайт для передачі та/або відправки небажаних комерційних повідомлень, або розсилки спам-листів;

4.1.15. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов’язаний повідомити про це Адміністрацію Сайту та/або Товариство шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Товариства, що вказана на Сайті, та надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток та зобов’язується відшкодувати його у повному розмірі, включаючи витрати, судовий збір й оплату адвокатських послуг;

4.1.16. Робити спроби для отримання доступу до Сайту в обхід встановлених Товариством умов користування Сайтом, в тому числі з метою штучного впливу на Сайт чи інших операцій, здійснюваних на Сайті;

4.1.17. Заохочувати інших Користувачів до порушення цієї Угоди.

4.2. Коментарі та інші текстові записи Користувача на сайті не повинні вступати в суперечність з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм етики та моралі. Адміністрація сайту та Товариство залишають за собою право видаляти коментарі, або інші текстові записи Користувача без повідомлення.

4.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА:

4.3.1. Користувач усвідомлює, що несе відповідальність перед третіми особами та/або Товариством за свої дії або бездіяльність під час використання сервісів і функцій Сайту, в тому числі за порушення прав інтелектуальної власності та законодавства України, що регулює захист персональних даних.

4.3.2. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснені на свій ризик.

4.3.3. Користувач несе особисту відповідальність за адекватний захист і збереження резервних копій даних та/або обладнання, яке використовується у зв’язку із використанням Сайту, а також акцептуючи цю Угоду підтверджує, що ані особисто, ані правонаступники Користувача чи спадкоємці не пред’являтимуть до Товариства та/або Адміністрації Сайту скарг чи судових позовів у зв’язку із використанням Сайту, у тому числі скарги щодо втрати даних, затримок в роботі або втрати прибутку, в тому числі упущеної вигоди, в результаті використання послуг, сервісів, функцій, матеріалів або контенту Сайту. 

4.4. Акцептуючи цю Угоду, Користувач дає згоду компенсувати всі збитки, втрати та витрати (включаючи справедливі гонорари за юридичні послуги або послуги адвоката), викликані або пов’язанні порушенням Користувачем:

4.4.1. цієї Угоди та/або вимог акцептованих Угод Сайту;

4.4.2. прав третіх осіб та/або Товариства;

4.4.3. зобов’язань, гарантій та запевнень (згоди), визначених у цій Угоді без залучення Товариства та/або Адміністрації Сайту до відповідальності перед третіми особами, що подали скаргу чи позов. 

 1. СЕРВІСИ САЙТУ

5.1. Користувач на підставі цієї Угоди має право скористатися безкоштовним сервісом Сайту із організації власного медіаплану, для чого замовити необхідне рекламне розміщення та/або отримання рекламних послуг, розміщених на Сайті, у необхідному обсязі за видом та в зручний для нього час, які отримати від оператора відповідних послуг відповідно до умов бронювання після  передоплати їх повної вартості згідно з отриманим за результатом замовлення рахунку за цінами, що зазначені на Сайті для таких послуг.

5.2. Отримати статус оператора послуг та розмістити на Сайті пропозиції рекламного розміщення за переліком надаваних послуг має право Користувач в рамках платного Сервісу Сайту після реєстрації на Сайті, ознайомлення з умовами Договору публічної оферти на сторінці ________, та надання згоди на їх виконання в спосіб та на умовах акцептованої угоди.

5.3. Найменування, ціна та зміст послуги, розміщеної оператором на Сайті визначається на підставі відомостей, наданих на сторінці пропозиції відповідної послуги на Сайті.

5.4. Ціни на послуги, які розміщені на Сайті, відображені з податком.

5.5. При бронюванні послуг Користувачеві буде надано PDF-рахунок – автоматично згенерований Сайтом із реквізитами для оплати. Оплата вартості послуг згідно такого рахунку здійснюється Користувачем безпосередньо Оператору послуг.

5.6 Надання послуги здійснюється на умовах та у порядку, що обраний самостійно Користувачем під час замовлення такої послуги на сторінці Сайту після повної її оплати.

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1 Ні за яких обставин, включаючи недбалість, Товариство та/або Адміністрація Сайту не буде нести відповідальність за будь-які фактичні, побічні, прямі або непрямі збитки, або втрату прибутку, які були викликані розміщенням на Сайті послуги, замовленням, наданням або результатом наданих послуг, придбаних через Сайт, навіть якщо Товариство поставили до відома про можливість таких збитків. Обмеження, або звільнення від відповідальності, або відшкодування прямих і непрямих збитків може бути заборонено чинним законодавством, тому вищезазначені обмеження можуть не мати до заявника відношення. Але, ні в якому разі загальна сума відшкодування збитків, втрат і виплат особі за позовними заявами (заснованими на умовах угоди, цивільному правопорушення чи інших причинах), не може перевищувати витрачену такою особою суму (при наявності такої) на оплату вартості отриманого від Сайту Сервісу.

 1. ЮРИСДИКЦІЯ І ВИБІР ПРАВОВОЇ НОРМИ

8.1 Товариство здійснює контроль і управління даним Сайтом зі своїх відділень, розташованих в Україні. 

8.2. Інформація, або матеріали пропозицій, що опубліковані на цьому Сайті, можуть містити посилання на товари, програми та послуги, які не заявлені та не доступні на території Вашої країни або регіону. Ми не заявляємо, що інформація, матеріали, товари, програми або послуги, посилання на які наведені на даному Сайті, є законними, доступними і придатними на території Вашої країни або регіону.

8.3. Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. 

 1. ПОДІЛЬНІСТЬ

9.1. Якщо будь-яке положення цієї Угоди вважатиметься незаконним, позбавленим юридичної сили, або з якої-небудь причини не зможе бути підставою для позову, дане положення буде вважатися віддільним від інших умов, і не буде зачіпати законність і юридичну силу інших положень.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1 За невиконання або неналежне виконання умов цієї Угоди сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.2. За порушення положень і вимог, встановлених цією призначеною для Користувача угодою, Товариство має право:

 • припинити надання послуг Користувачу Сайту на певний термін, який визначається Товариством;
 • обмежити доступ Користувача до Сервісів Сайту на певний термін, або без визначення даного терміну; 
 • подати позов до суду на Користувача за порушення умов цієї Угоди, порушення Угод Сайту.

10.3. Товариство і Користувач Сайту звільняються від відповідальності за порушення умов цієї Угоди, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади.

 1. ТЕРМІНИ ДІЇ УГОДИ

11.1 Угода набирає чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет на Сайті.

11.2. Угода укладається на невизначений термін і втрачає свою силу при її анулюванні Товариством.

11.3. У разі внесення змін до Угоди, такі зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції угоди на Сайті, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково при їх публікації (без додаткового повідомлення Користувачів).

Користувач зобов’язується самостійно здійснювати контроль за змінами до положень цієї Угоди і несе відповідальність, а також всі негативні наслідки, пов’язані з недотриманням цього обов’язку. При незгоді Користувача з відповідними змінами Користувач зобов’язаний припинити використання Сайту, в іншому випадку продовження використання Користувачем Сайту означає, що Користувач згоден з умовами цієї угоди в новій редакції.

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

12.1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачу будь-яким способом стала відома інформація відносно Товариства та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або комерційної таємниці Користувачу заборонено зберігати, використовувати  й поширювати таку інформацію.

12.2. Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв умови Угоди про конфіденційність між Користувачем та Товариством, яка розміщена за адресою: https://lutskreklama.com/privacy-policy.

 1. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

13.1. Користувач, приймаючи умови даної Угоди, у разі розміщення на Сайті інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її обробку Адміністрацією Сайту та Товариством як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

При цьому Користувач безумовно погоджується:

 • з наданням своїх персональних даних як Товариству та/або Адміністрації Сайту, так і іншим Користувачам; у разі реєстрації через соціальні сервіси (мережі) Facebook, LinkedIn, Вконтакті, Однокласники тощо, дозвіл надається на використання інформації, введеної на особистій сторінці Користувача таких сервісів. Дана інформація включає ім’я та прізвище, електронну пошту, поточного і попередніх роботодавців, фотографію, країну проживання, освіту, але не обмежується ними;
 • з поширенням персональних даних за допомогою Сайту щодо інших користувачів;
 • з іншими діями Товариства щодо таких даних у зв’язку з функціонуванням Сайту. При цьому на сторінках Сайту Товариство та/або Адміністрація Сайту мають право відобразити ім’я, прізвище, по батькові, назву компанії, місто проживання/ місцезнаходження, адресу електронної пошти Користувача при відображенні інформації щодо наданих послуг через Сайт в рекламних або маркетингових цілях.

13.2. У разі незгоди Користувача з зазначеними вище умовами він повинен негайно видалити свої персональні дані із Сайту, так само як і припинити користування ним.

 1. ІНШІ УМОВИ

14.1. Адміністрація Сайту та Товариство не несуть відповідальності за використання третіми особами контенту та/або інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, у тому числі особистих (персональних) даних, шляхом копіювання, відтворення і поширення, здійснених як в рамках Сайту, так й іншими можливими способами.

14.2. Адміністрація Сайту та/або Товариство не відшкодовує збитки (прямі чи непрямі), заподіяні Користувачу або третім особам в результаті використання або невикористання, а також неможливості використання Сайту, в тому числі помилкового розуміння або нерозуміння Користувачем умов цієї Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо умов та порядку замовлення/отримання послуг тощо.

14.3. Товариство залишає за собою право на свій розсуд припинити функціонування Сайту або поступитися своїми правами на Сайт третій стороні без додаткового повідомлення Користувачів.

14.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту та/або Товариства в разі порушення Користувачем положень цієї Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту та/або Товариство застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови від своїх прав у разі вчинення надалі подібних або схожих порушень.

14.5. Кожна сторона беззаперечно погоджується з тим, що суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, спорів або розбіжностей у відносинах, пов’язаних з використанням Сайту по місцеперебуванню Товариства.